[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]
[object object] | [object object]

Αρχιτεκτονικός Φωτισμός

[object object] | [object object]

Διακοσμητικός Φωτισμός

[object object] | [object object]

Εξωτερικός Φωτισμός

Κύριο μέλημά μας στην Kappafoss οι πελάτες μας να προσεγγίσουν τον αρχιτεκτονικό φωτισμό. Βλέπουμε το φως όχι απλά ως ένα συμβατικό μέσο, αλλά ως εργαλείο ερμηνείας και δημιουργίας των διαφορετικών προσώπων που αυτό αποκτά στο πέρασμα από το σκοτάδι στο φως και αντίστροφα.

Η φιλοσοφία μας στην Kappafoss προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα δεδομένα του έργου, αποσκοπώντας στη δημιουργία νέων οπτικών στους χώρους που αναδεικνύονται μέσω της κατάλληλης χρήσης του φωτισμού.

Follow us on Instagram